Napíšte nám:

Aktuality

Úcta k starším - FOTO

16. október 2016 bol pre obyvateľov našej obce Koromľa veľmi výnimočným dňom.

Starostka obce Mgr. Silvia Žeňuchová v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva usporiadala nádherný Chrámový koncert  pre všetkých obyvateľov Koromle, venovaný hlavne našim seniorom, pretože mesiac október je venovaný úcte k starším.

Nádherným hudobným prejavom nás prišla obdariť speváčka a heligonkárka Vlasta Mudríková z Kysúc. Program doplnili svojim krásnym spevom náš Chrámový zbor sv. Michala Archanjela  a mladý talent z našej dediny - Sarah Mária  Tothová. Pozvanie na koncert prijal aj poslanec  NR SR Eduard Adamčík. Napriek pochmúrnemu jesennému počasiu bol chrám úplne zaplnený a krásny spev a hra na heligónke pohládzala duše a srdcia všetkých prítomných. Mnohým  sa vyronili slzy radosti a dojatia.  A na konci  Vlastu Mudríkovú všetci prítomní odmenili standing ovation,  zástupca starostky Milan Capik krásnou jesennou kyticou a náš kňaz o.Ľuboslav Tóth ju potešil nádhernou ikonou, ktorá je symbolom gréckokatolíkov.

Po koncerte nasledoval kultúrny program a pohostenie pre našich seniorov v kultúrnom dome, kde ich okrem chutného jedla čakala aj pastva pre oči – výstava ovocia a zeleniny, jesennej dekorácie, starých fotiek a množstva súčastí domácnosti našich starých rodičov a prarodičov. Mnohí seniori si zaspomínali na mladé časy pohľadom na drevenú kolísku, kolovrátok,  staré fotky našej dediny, či starú „šafáreň“. Každého potešil aj malý darček – milá magnetka od o. Ľuboslava. Aj  Vlasta Mudríková pokračovala  svojim spevom v kultúrnom dome, kde dokonca  roztancovala naše milé publikum.

Toto  stretnutie bolo naozaj krásne a dojímavé. Hlavne pre menej mobilných seniorov bolo spestrením ich dní jesene života, ktorá  nebýva vždy ľahká a všetkým  ostali nezabudnuteľné zážitky.  Z viacerých úst zaznela túžba a prianie zažiť viac takýchto krásnych chvíľ.

1.JPG2.JPG3.jpg4.JPG
6.jpg7.jpg8.JPG9.JPG
10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG
14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG
18.JPG19.JPG20.jpg21.jpg
21a.jpg22.JPG23.JPG24.JPG
25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG
29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG
33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG
37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG
41.JPG42.JPG43.JPG44.JPG
45.JPG45a.JPG46.JPG47.JPG
48.JPG49.JPG50.JPG51.JPG
52.JPG53.JPG54.JPG55.JPG
56.JPG57.JPG
Úcta k starším - FOTO
16. október 2016
Pozvánka
Úcta k starším 16.10.2016
Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov obce Koromľa
Varenie pirohov - Podhoroď
28.8.2016
Memoriál Jaroslava Remeckého
21.8.2016
Návšteva jubilanta
nášho spoluobčana
Volejbalový turnaj žien
o pohár starostov 5.7.2016
Foto - Varí celá dedina
Foto - detská nedeľa
s našimi deťmi v kine 12.6.2016
DETSKÁ NEDEĽA 12.6.2016
pre naše deti - pozvánka do kina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: