Napíšte nám:

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev    

farnosť - sv. Michala Archanjela Koromľa

Správca farnosti:

PaedDr. Ľuboslav Toth - farár

 

Kontakt:

Koromľa 120 

072 62  KOROMĽA                                                                                                                   

Telefón: 056 6593281

E-mail: koromla@grkatke.sk

 

 

Filiálky: Kolibabovce, Porúbka

    

Svätá liturgia za život a rodiny

V mesiaci december sa v našej eparchii konala reťaz svätých liturgií za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Každý deň počas mesiaca bola slúžená liturgia na tento úmysel v určených chrámoch Gréckokatolíckej eparchie Košice. Úmyslom tejto akcie bolo navrátiť hodnotu ľudskému životu, ktorú je potrebné vnímať ako tú najvzácnejšiu hodnotu, kvôli ktorej boli stvorené všetky ostatné hodnoty. Liturgie za podporu kultúry života a rodiny v Košickej eparchii boli vyvrcholením celoslovenskej akcie slúženia denných svätých liturgií či omší na úmysel šírenia kultúry života. Každý mesiac sa v rôznych chrámoch určenej eparchie či diecézy slúžili sväté liturgie alebo omše na tento úmysel ako duchovná protiváha voči každodennému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti.

Požehnaním pre našu farnosť bolo, že chrám v Koromli vybral vladyka Milan Chautur ako jeden z troch v protopresbyteráte Sobrance. Sv. liturgia sa konala 30. decembra 2015 a bola pekným vyvrcholením roka 2015. Pred sv. liturgiou sa veriacim prihovoril o. Marián Kašaj z rímskokatolíckej farnosti Jenkovce. Vo svojom príhovore pripomenul veriacim ochranu života od prvej chvíle počatia. Na súsoší plačúcej matky poukázal na duchovné prežívanie matky, ktorá prišla o svoje dieťa. Sv. liturgiu celebroval a hlavným kazateľom bol o. Jozef Fabišik z farnosti Choňkovce, koncelebrantmi boli o. protopresbyter Jozef Kellö, o. Marián Kašaj a domáci o. Ľuboslav Toth. K slávnostnej atmosfére prispeli aj deti a mladí v akadémii pred sv. liturgiou a chrámový zbor, ktorý svojimi liturgickými časťami a koledami obohatil sv. liturgiu.

Fotografie nájdete vo fotogalérii obce.

 

Vianoce a Dobrá novina

Vianoce sú najkrajšími sviatkami roka. Pripomíname si narodenie Božieho Syna. Malý Ježiško sa rodí v každom srdci, v každej rodine. Vianoce sú sviatkami lásky, pohody, radosti, obdarúvania sa.

Obdarúvanie bolo dôležitým symbolom Vianoc aj v našej obci. Malí koledníci spestrili krásne vianočné obrady akadémiou v chráme a pásmom kolied a vinšov v domoch v rámci Dobrej noviny. Vyzbieranou sumou tak nezištne prispeli tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.

Fotografie najdete vo fotogalérii obce.

    

Návšteva vladyku Milana

26. júl 2015 bol pre našu obec výnimočný tým, že k nám zavítal vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

Už druhá jeho návšteva sa niesla v znamení kríža. V novembri posvätil vladyka kríže kamenné, zničené počas veternej kalamity v máji 2014, ktoré boli obnovené s pomocou veriacich a miestnych organizácií.

26. júla vladyka posvätil kríž drevený, ktorý dali zhotoviť poľovníci z poľovníckej spoločnosti Viničky Koromľa. Výnimočnosť tohto kríža je v tom, že tvorí vstup do pripravovanej krížovej cesty, ktorá sa nachádza nad obcou v prekrásnom prírodnom prostredí.

Slávnosť začala v chráme pri svätej liturgii a pokračovala v poobedňajších hodinách posviackou spojenou prechádzkou medzi jednotlivými zastaveniami krížovej cesty a posedením pri poľovníckom guľáši a chutných koláčoch miestnych dôchodkýň.

Do Bohom požehnaného dňa sa zapojili mnohé organizácie obce /gréckokatolícka cirkev, cirkevný zbor, poľovnícka spoločnosť, roľnícke družstvo, obecný úrad, únia žien, klub dôchodcov a dobrovoľníci/.

Nech toto dielo slúži na slávu Boha a prinesie oázu pokoja pre nás všetkých.

Fotografie z tejto krásnej udalosti nájdete  vo fotogalérii obce.

                                                                                                  o. Ľuboslav

                                                                                                   

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: