Napíšte nám:

Roľnícke družstvo

ROĽNÍCKE DRUŽSTVO KOROMĽA, 072 62 Koromľa, IČO: 31713874

 

Kontaktné údaje:

        Telefón:  056 / 659 34 90 056 / 659 34 84            

         email: rd.koromla@lekosonline.sk

 

         V roku 1990 Jednotné poľnohospodárske družstvo Porúbka /  JRD  Porúbka/ , ktoré sa transformovalo do troch poľnohospodárskych družstiev . Jedným z týchto družstiev bolo aj Poľnohospodárske družstvo Koromľa, ktoré vzniklo v roku 1991. Neskôr nato v roku 1995 na pôde uvedeného družstva vzniklo nové družstvo : Roľnícke družstvo Koromľa so zápisom do OR Registra Košice I zo dňa 25.09.1995 pod vedením predsedu Ing. Pavla Fečíka. Momentálne poľnohospodársky podnik oslavuje okrúhle 20 - te jubileum od jeho znovuzaloženia.

Orgánmi poľnohospodárskeho subjektu sú :

                                                                        - Členská schôdza

                                                                        - Predstavenstvo

                                                                         - Predseda           Ing. Fečík Pavel

                                                                         - Podpredseda         Tkáč Miroslav

                                                                         - Kontrolná komisia

            Predstavenstvo družstva je päť členné: Ing. Pavel Fečík, Miroslav Tkáč, Mária Semivanová, Mária Horňaková, Obitko Vladislav.

Predsedom predstavenstva je  Ing. Fečík Pavel , ktorý je uznávaným odborníkom v poľnohospodárskej výrobe . Za rok 2011 získal prestížne ocenenie  časopisu  Agromagazín  „ NajAgromanažer 2011 „

Podpredsedom predstavenstva je Miroslav Tkáč, ktorý je zodpovedný za produkciu živočíšnej výroby a mechanizáciu. Ekonomický a účtovný úsek je v réžií a správe ekonómky Ing. Márii Semivanovej v spolupráci účtovníčky Márii Horňakovej. Za produkciu rastlinnej výroby je zodpovedný Ing. Ján Tutko.

Hlavnou činnosťou družstva je poľnohospodárska prvovýroba na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby .

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilovín  od 58 do 62 % z osevnej plochy ,olejnín  25 %  , strukovín  13 %, viacročných krmovín  a  viniča. Z obilovín má najväčšie zastúpenie  pšenica ozimná nasleduje jačmeň ozimný a jačmeň jarný /sladovnícke odrody / .Z olejnín  má každoročne zastúpenie  repka olejná. V posledných šiestich rokoch  pestuje družstvo aj strukoviny a to sóju fazuľovú. Viacročné krmoviny a TTP majú  44 % zastúpenie na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy a sú prevážne zastúpené trávnymi  miešankami z ktorých sa vyrába seno pre živočíšnu výrobu .Pestovanie  viniča  je už iba okrajovou činnosťou  a vinič je pestovaný na výmere 2,07 ha .

Živočíšna výroba do roku  2003 sa družstvo okrem chovu hovädzieho dobytka venovalo aj výkrmu ošípaných . Pre nerentabilnosť výroby  družstvo od tejto  činnosti upustilo . Za posledné roky sa špecializuje na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka tkz. chov dojčiacich kráv a tento mäsový program je aplikovaný vo väzbe na TTP.

 

 

DEŇ

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

 07:00 - 15:30

Utorok

 07:00 - 15:30

Streda

 07:00 - 15:30

Štvrtok

 07:00 - 15:30

Piatok

 07:00 - 15:30

 

V prípade akýchkoľvek otázok Nás kontaktujte na hore uvedené tel. čísla.

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: