Napíšte nám:

Cintorín

 

      MIESTNY CINTORÍN A DOM SMÚTKU 

 


 

Postup pri vybavovaní hrobového miesta na obecnom cintoríne v Koromli

tel.: 056/ 6593417                                                                           

 

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré je už uzatvorená zmluva o prenájme:

  • ohlásiť na Obecnom úrade v Koromli výkop jamy a pohrebnú službu, ktorá bude poskytovať pohrebné služby,
  • odovzdať na obecnom úrade 1 x fotokópiu listu o prehliadke mŕtveho,
  • uhradiť poplatok za prenájom domu smútku podľa cenníka poplatkov,
  • zabezpečiť upratanie okolia hrobového miesta (odvoz prebytočnej hliny, kameňov) podľa dohody s pohrebnou službou.

 

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré nie je uzatvorená zmluva o prenájme:

  • okrem vyššie uvedených bodov je potrebné vybrať hrobové miesto s pracovníkom obecného úradu,
  • uzavrieť zmluvu o prenájme vybraného hrobového miesta a zaplatiť poplatok  podľa cenníka poplatkov.

 

 

► Správca "Domu smútku" Anna Kučmašová 0910 669 110

                                                                                                    Žofia Okohribová 0917 711 492

 

 

 

 

                                                                                                                           Mgr. Silvia Žeňuchová

                                                                                                                                 starostka obce

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: