Napíšte nám:

Obecný úrad

Adresa:
Obecný úrad Koromľa
Koromľa 172
072 62 Koromľa

 

Fakturačné údaje:               Bankové spojenie:

IČO:.00325350                       Prima Banka
                                               číslo účtu: 4201890001/5600

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance

Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 473
Rozloha: 1303 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1337


Starostka: Mgr. Silvia Žeňuchová

emailkoromla.obec@gmail.com ,  Tel.: 056 / 6593417

 

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeckoromla.sk

Sekretariát:
Tel.: 056 / 6593417
Email: koromla.obec@gmail.com

 

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť obecného úradu:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

Úradné hodiny

Pondelok

7.30 - 12.00

12.30 - 15.00

Utorok

nestránkový deň

 

Streda

7.30 - 12.00

12.30 - 16,30

Štvrtok

          7.30 - 12.00                  12.30 - 15,00

Piatok

7.30 - 12.00

12.30 - 13,30

 

 

Samostatná odborná referentka: 

Anna ZAHORČAKOVÁ

Tel.: 056/ 6593417


Na obecnom úrade vybavíte: 

  • overenie listín a podpisov
  • miestne dane a poplatky 
  • drobné stavby
  • správa cintorína
  • kopírovanie (prefotenie) dokladov, žiadostí a podobne
  • rôzne potvrdenia: trvalý pobyt, súpisné čísla,  ... 


Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: