Napíšte nám:

Harmonogram zberu odpadu

Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu 2015.

http://www.fura.sk/obce/pdf/so/Koromla_SO.pdf

 

 

Zber komunálného odpadu

Firma Fúra s.r.o. nevyváža komunálny odpad v sáčkoch priložených ku KUKA nádobe.  Na vývoz komunálneho odpadu slúži kuka nádoba alebo jednorazové červené vrecia označené logom firmy.  Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe, Vám spoločnosť Fúra nevyvezie. Občania môžu tieto vrecia naplnené komunálnym odpadom v ktorýkoľvek vývozný deň v priebehu roka vyložiť ku svojej kuka nádobe.

Jednorazové červené vrece na vývoz komunálneho odpadu v počte 2 ks dostala zdarma každá domácnosť. V prípade, že občanom nebudú postačovať dve vrecia, majú možnosť si ich kedykoľvek zakúpiť v priebehu roka na obecnom úrade.

 

Zber separovaného odpadu

Separovaný odpad sa zbiera vo vreciach, ktoré Vám pracovníci firmy Fúra po vyprázdnení vrátia späť. Vrecia na separovaný odpad Vám dodal obecný úrad. Jednotlivé -  komodity sa vyvážajú osobitne vo vreciach nasledovne:

- papier,

- PET flaše,

- zmiešané plasty,

- tetrapak a kovové obaly,

- sklo.

Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majiteľa alebo povereného zástupcu po preukázaní sa preukazom.


 

Veríme, že všetci budete ohľaduplní k životnému prostrediu a prispejete ku kultúrnemu zberu separovaného odpadu.


Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: