Napíšte nám:

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Koromľa v roku 2012

 Obec Koromľa. 072 62 Koromľa č.172

_________________________________

      Poplatky za užívanie kultúrneho domu

           schválené OZ dňa 04.04.2014

 

 

Svadba 2 dni domáci:          80,-€+ riad+energie

 

Svadba 2 dni cudzí:           130,- €+riad+ energie

 

Svadba 1 deň + pohos. pred svadbou:

                                                50,-€+riad+energie

 

Pohostenie pred svadbou:    20,-€+riad+energie

 

Ples organizácie obce:           80,-€+riad+energie 

        súkromné osoby :        130,-€+riad+energie

 

Jubileá, krstiny:                    30,-€+riad+energie

 

Prvé sv. prijímanie:              20,-€+riad+energie

 

Predajné akcie:                     20,-€+energie

 

Schôdze /okrem obecných organizácii/:

                                                30,-€+riad+energie

 

Kar:                                        20,-€+energie

 

                                                                     

                                                                                    Mgr.  Silvia Žeňuchová

                                                                                         starostka obce

Kontakt:

Návštevnosť:

Anketa: